Hoppa till innehåll

LSS-boende i timmer - Typhus

Tillsammans med Hasseltornet har vi ritat och utformat ett LSS-boende i timmer. Huset kombinerar funktion och estetik för att skapa en trygg och inbjudande miljö för boende med särskilda behov. Genom att använda timmer som material skapar vi en varm och naturlig atmosfär. Designen tar hänsyn till tillgänglighet, säkerhet och flexibilitet för att möta LSS-boendets unika krav och behov.

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK!

LSS-boenden, eller boenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, utgör en viktig del av vårt samhälles sociala infrastruktur. Dessa boenden är avsedda att erbjuda en trygg och anpassad livsmiljö för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Här är några viktiga aspekter av LSS-boenden:

  • Individanpassning: En av de mest centrala principerna för LSS-boenden är individanpassning. Varje boende utformas och utrustas för att möta de specifika behoven hos de personer som bor där. Detta kan inkludera tillgänglighetsanpassningar, personlig assistans och medicinsk vård.
  • Trygghet och självständighet: Syftet med LSS-boenden är att skapa en trygg och inkluderande miljö där personer med funktionsnedsättningar kan leva så självständigt som möjligt. Personalen på dessa boenden är utbildad för att ge stöd och hjälp utifrån varje individuell persons unika behov.
  • Varierande boendeformer: LSS-boenden kan variera i storlek och struktur. Det kan inkludera allt från små gruppbostäder med några få boende till större anläggningar med fler invånare. Det viktigaste är att boendet är anpassat för att möta de boendes behov och önskemål.
  • Gemenskap och delaktighet: LSS-boenden främjar social interaktion och delaktighet i samhället. De boende har möjlighet att delta i olika aktiviteter och evenemang som bidrar till deras sociala och emotionella välbefinnande.
  • Personlig assistans: Många LSS-boenden erbjuder personlig assistans dygnet runt för att säkerställa att de boende har den hjälp de behöver i vardagen. Detta kan inkludera hjälp med personlig hygien, måltider och medicinsk vård.
  • Lagstiftning och tillsyn: LSS-boenden regleras av den svenska Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns strikta riktlinjer och standarder som måste följas för att säkerställa att boenden upprätthåller hög kvalitet och att de boendes rättigheter och värdighet respekteras. Tillsynsmyndigheter övervakar och utvärderar regelbundet boendena för att säkerställa att de följer lagstiftningen.

 

KUND:   HASSELTORNET  

TYP AV PROJEKT:   LSS-BOENDE I TIMMER

STATUS:    SKISS

DATUM PÅBÖRJAT:   2021

 

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK!