Ombyggnation - Södertälje fotbollsarena
Kund: Södertälje kommun
Bygglovshandlingar
Tillbyggnad &
Komplementbyggnad
Ombyggnation - Västerås barnboende
Kund: Samfastigheter
Ombyggnation & inredning - Gallerian Klätterhall
Kund: Klättercentret
Inredning - Högalidsgatan
Kund: Privat

© 2020 by BRÄCK STUDIO STOCKHOLM. Proudly created with Wix.com