Hoppa till innehåll

Om oss

Bräck grundades 2020 och drivs av Anna Bärring, Matilda Lundmark & Victor Lindén. Kontoret arbetar med arkitektur i flera skalor - från produktformgivning och inredning till bostäder och kommersiella byggnader.

Vår vision

Vår ambition är att skapa arkitektur som är varaktig, funktionell och vacker. Vi tar oss därför an varje nytt uppdrag med omsorg om kvalitet, detaljer och miljö.
Gemensamt för våra projekt är att de karaktäriseras av goda material och flexibla lösningar. För oss handlar hållbarhet om att att skapa arkitektur som tar lärdom från det som har varit, tar hänsyn till det som är och som förbereder oss på det som kan komma att förändras i framtiden. Vi lägger därför stor vikt vid analyser och programarbete där kunskap kring innovationer och ny teknik driver projekten framåt och ger upphov till en unik och spännande gestaltning.
På Bräck använder vi oss av BIM (Building Information Modelling) ett digitalt verktyg som gör det möjligt att skapa tredimensionella modeller av byggnad och landskap, inklusive tekniska detaljer och materialval. På så sätt har vi möjlighet att optimera och visualisera projekten hela vägen till färdig produkt.
För att säkerställa att våra kunders estetiska och hållbara ambitioner och mål uppfylls har vi samarbeten med duktiga partners inom bygg, konstruktion, landskapsarkitektur och projektledning

Om oss - BRÄCK Studio kontor

Medarbetare

 

Anna Bärring

Arkitekt SAR/MSA

anna.barring@brackstudio.com

 

Matilda Lundmark

Arkitekt SAR/MSA

matilda.lundmark@brackstudio.com

 

Victor Lindén

Arkitekt SAR/MSA

victor.linden@brackstudio.com