Hoppa till innehåll

Viktiga faktorer att överväga vid en tillbyggnad och hur en arkitekt kan hjälpa till

Läs vår introduktion till tillbyggnad av hus och upptäck vad du bör tänka på inför en tillbyggnad. Utforska viktiga faktorer att överväga och hur en arkitekt kan vara till hjälp i processen.

Att bygga till ett befintligt hus skapar inte bara fler kvadratmeter boyta utan kan ge upphov till många arkitektoniska kvaliteter om den utförs på rätt sätt. Här är några viktiga faktorer att tänka på när du planerar en tillbyggnad:

Viktiga faktorer att överväga vid en tillbyggnad av hus

  • Planering och tillstånd: Innan du påbörjar en tillbyggnad är det viktigt att kontrollera och följa de regler och tillstånd som krävs. Kontakta din lokala byggmyndighet för att få information om bygglov, byggtekniska krav och eventuella begränsningar för tillbyggnader. Se också till att du har en tydlig plan för hur tillbyggnaden ska se ut och hur den kommer att ansluta till befintliga strukturer.
  • Arkitektonisk design: En tillbyggnad ska vara i harmoni med den befintliga arkitekturen för att skapa en enhetlig estetik. Tänk på att anlita en arkitekt som kan hjälpa dig att utforma tillbyggnaden så att den smälter in med den befintliga strukturen samtidigt som den möter dina specifika behov och önskemål.
  • Funktion och utrymme: Innan du börjar planera tillbyggnaden är det viktigt att definiera syftet med den och vad du vill uppnå. Fundera över vilket rum eller vilken funktion du vill lägga till och hur du kommer att använda det utrymmet. Tänk också på att skapa tillräckligt med utrymme och rörelsefrihet för att möta dina behov och eventuella framtida förändringar.
  • Budget och kostnader: En tillbyggnad kan vara en betydande investering, så det är viktigt att ha en realistisk budget och att vara medveten om de olika kostnadselementen. Se till att ta hänsyn till materialkostnader, arbetskraft, arkitekt- och konsultavgifter samt eventuella extrautgifter som kan uppstå under byggprocessen. Ha också en buffert för oförutsedda kostnader.
  • Materialval: Välj lämpliga material som matchar den befintliga arkitekturen och skapar en enhetlig estetik. Tänk på både hållbarhet och estetik när du väljer material till din tillbyggnad.

Komplexiteten i en tillbyggnad och hur en arkitekt kan hjälpa till

Att bygga till en byggnad är nästan alltid en komplex uppgift, särskilt när det gäller anslutningen till den befintliga byggnadsdelar. Det krävs ofta att man tar hänsyn till strukturella aspekter och anslutningar till befintliga installationer.

En erfaren arkitekt kan vara till stor hjälp vid en tillbyggnad av hus. De kan hjälpa till med planering, design och bygglovsansökningar för att säkerställa att tillbyggnaden passar in i den befintliga arkitekturen och möter dina behov. Arkitekten kan också samordna med andra entreprenörer och hantverkare för att se till att projektet genomförs smidigt och enligt plan.

Anpassa tillbyggnaden efter ursprungsbyggnaden

En bra strategi när man planerar en tillbyggnad är att ta hänsyn till ursprungsvolymens gestaltning och arkitektoniska drag. Genom att anpassa volymen och taket efter den befintliga byggnaden kan man skapa en harmonisk helhet, även om den nya byggnaden inte nödvändigtvis är en exakt kopia av den äldre. Det finns fördelar med att bevara den arkitektoniska enheten i byggnaden, även när man tillför en ny del.

Om man har turen att bo i ett välbevarat äldre hus är det viktigt att inte bara ansvara för exteriören, utan också beakta husets karaktäristiska planlösning.  I vissa fall kan det vara bättre att genomföra en mindre tillbyggnad för att uppfylla de nya behoven utan att förstöra den befintliga planlösningen.

En princip som tillämpas i många fall innebär att man skapar en "förbindelse-väg" som binder samman den nya byggnaden med ursprungsvolymen. Detta tillvägagångssätt har flera fördelar. Genom att hålla de två byggnaderna åtskilda undviker man större ingrepp i ursprungsbyggnaden. Tillbyggnaden kan dessutom utföras med en annan teknik än den befintliga byggnaden. Genom att hålla dem separerade undviker man problem med grundläggning, takkonstruktion och andra konstruktiva utmaningar. Dessutom ger det en viss frihet vid utformningen av tillbyggnaden och möjligheten att skapa modern arkitektur som står i kontrast till den äldre byggnaden ökar.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer och att arbeta tillsammans med professionella entreprenörer och arkitekter kan du skapa en tillbyggnad som passar dina behov och smälter in i den befintliga strukturen på ett harmoniskt sätt.

Kontakta våra arkitekter här!