Hoppa till innehåll

Klimatsmart skola och idrottshall - Sigtuna

Sigtuna skola och idrottshall är en favorit från fjolårets ritbord. En klimatsmart skola, idrottshall och förskola i Steninge som projekterades tillsammans med Nrep & Oljibe med hållbarhet som huvudfokus.

Steninge Slottsby är beläget inom en historiskt betydelsefull kulturmiljö i närheten av Steninge Slott i Sigtuna. Denna historiska kontext är av central betydelse för utformningen av byn. Ett betydande fokus riktades därför mot att förstärka platsens natursköna charm och skapa en lantlig atmosfär som lockar till social samvaro och avkoppling. En plats som inbjuder både till permanent boende och tillfälliga vistelser, alltid med respekt för naturen och med Steninges rika historiska arv i åtanke.

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK

Klimatsmart skola och idrottshall

Fördelarna med en klimatsmart skola

Att rita och bygga skolor i trä är en framstående demonstration av vår åtagande att forma en hållbar framtid för våra barn. Trä som byggmaterial har blivit alltmer populärt inte bara på grund av dess miljövänliga egenskaper utan även på grund av de många fördelarna det erbjuder.

För det första är trä ett förnybart material. När vi använder trä för att bygga skolor, säkerställer vi att vi inte utarmar våra skogar i samma takt som vi återplanterar och vårdar dem. Detta hjälper till att bevara skogsekosystemen och bibehålla biologisk mångfald, vilket är avgörande för vår planets överlevnad.

Träbyggnader är också koldioxidneutrala. Under sitt tillväxtskede absorberar trä koldioxid från atmosfären och fungerar som en naturlig kolreservoar. När trä används som byggmaterial lagras den koldioxiden i konstruktionen, och på så sätt minskar byggnaden nettoutsläppen av växthusgaser. Detta är en viktig åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna.

När det gäller skolor är miljövänliga byggmaterial inte bara bra för planeten utan även för eleverna och personalen. Träskolor skapar en hälsosam inomhusmiljö med naturlig ventilation och god luftkvalitet. Studier har visat att elever som undervisas i träbyggnader har förbättrad koncentration och prestation.

Dessutom erbjuder trä en estetiskt tilltalande och inbjudande miljö. Den varma och naturliga känslan av trä skapar en positiv och lugn atmosfär som främjar inlärning och trivsel.

Sist men inte minst bidrar byggandet av träskolor till lokal ekonomisk utveckling. Genom att främja användningen av trä som byggmaterial stöder vi skogsindustrin och skapar arbetstillfällen i samhällen som är beroende av skogsbruket.

Sammanfattningsvis är att rita hållbara skolor i trä en viktig investering för framtiden. Det hjälper till att bevara miljön, förbättra inomhusmiljön för eleverna, främja lokal ekonomisk utveckling och visa vägen mot en mer ekologiskt medveten utbildning. Det är en vinn-vinn-situation som gynnar både människor och planeten.

 

KUND:   OLJIBE

TYP AV PROJEKT:  KLIMATSMART SKOLA OCH IDROTTSHALL

STATUS:   SYSTEMHANDLING

DATUM PÅBÖRJAT:   2022

PLATS:   STENINGES SLOTTSBY, SIGTUNA

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!