Hoppa till innehåll

Kåbdalis nya fjällby - Jokkmokk

Kåbdalis nya fjällby möjliggör för nya tomter med småhus och bidrar till ett ökat friluftsliv med koppling till skidanläggningen vid berget Goabddalisvarre.

Kåbdalis skidliftar är en populär vintersportanläggning och intresset för boende nära skidbackarna växer konstant. Anläggningen håller huvudsakligen öppet under vintern, men erbjuder även boende och matservering under andra säsonger, främst till företag som arbetar i området. Skidanläggningen erbjuder bäddar i form av vandrarhem och lägenhetsboende. Befintlig fritidshusbebyggelse i Kåbdalis byn, som angränsar till skidanläggningen, nyttjas i största utsträckning helger under vinterhalvåret.

Den nya detaljplanen för kåbdalis nya fjällby syftar till att utveckla ett trivsamt och hållbart friluftsområde med ny bebyggelse i form av fritidshus och lokalgator som ansluter till befintliga fjällhusområden som innehåller bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader, nedfarter till skidanläggningen samt områden för handel- och husvagnscamping.

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK!

 

KUND:   HASSELTORNET

TYP AV PROJEKT:   DETALJPLAN

STATUS:   PÅGÅENDE

DATUM PÅBÖRJAT:   2022

PLATS:   BACKBYN, KÅBDALIS

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!