Hoppa till innehåll

Bostadskvarter Botanikern - Markanvisning i Linköping

Vårt föreslagna bostadskvarter Botanikern blir en trogen plats för en modern och hållbar livsstil. En ny bebyggelse som med utgångspunkt i den moderna trädgårdsstaden skapar en trivsam, vacker, och levande boendemiljö för en blandad målgrupp. Projektidén grundar sig i ett ekologiskt och socialt tänk kring att leva och bo och röra sig fram i staden med stor vikt på grön utformning där både det privata och gemensamma tillåts samspela.

Kvarteret planeras att delas in i nio tomter om cirka 450-500 kvm med ett friliggande hus på vardera tomt. Dessa inreds som två bostäder med separata utomhusytor för entré, parkering, förvaringsmöjligheter och uteplats. Husen är med jämna avstånd placerade längs gatan och utmed gatulinjen vilket skapar en tydlig rytm och helhet för kvarteret. Mellan varje byggnadsvolym skapas ett ”släpp” där växtlighet och grönska ges möjlighet att kika fram vilket förstärker kopplingen mellan bakomliggande natur och gata samt öppnar upp för siktlinjer. Här integreras även parkeringsplats in i miljön med armerat gräs som markbeläggning.

I mitten av kvarteret tillskapas en föreningslokal med ytor för både lek, odling och fest. Här främjas socialt umgänge med bl.a. gemensam förvaring av redskap och miljövänliga alternativa transportmedel som elbil- och cykelpool.

Botanikern bostadskvarter Botanikern bostadskvarter

Botanikern - ett bostadskvarter som tar avstamp i trädgårdsstaden

Gestaltningsidén tar tydligt avstamp i trädgårdsstadens ideal och den omgivande bebyggelsen med gröna förgårdar, låg skala och variation i fasad. Kvarteret ges dock också sin egen tydliga identitet i både färg och form. Detta bidrar positivt till den arkitektoniska mångfalden i området och skapar samtidigt igenkännbarhet för invånare såväl besökare. De arkitektoniska valen för byggnadernas gestaltning består av robusta och gedigna material och detaljer som håller över tid.

Husens fasader präglas av en omsorgsfull bearbetning av trä. I utförandet och färgsättningen hämtas inspiration från både natur och trädgård med jordnära toner som grönt, rött, nyanser av grått och träfärgat. Fasaderna artikuleras med hjälp av ribbverk och panel av olika dimensioner för att skapa variation och lekfulla inslag vart du än befinner dig i kvarteret. Lika träfönster och dörrar för samtliga hus gör att husen sinsemellan samspelar väl och får ett enhetligt uttryck.

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK!

 

KUND:   CARL EK PROPERTIES

TYP AV PROJEKT:   BOSTADSKVARTER - BOTANIKERN

STATUS:   TÄVLING AVSLUTAD

DATUM PÅBÖRJAT:   2022

PLATS:   SKOGSVALLEN, LINKÖPING

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!