Hoppa till innehåll

Arkitektur: Mått och begrepp för fönster och dörrar

I världen av arkitektur och byggnadskonstruktion kantas vi av en mångfald av termer och mått relaterade till fönster och dörrar. Ofta kan detta skapa förvirring när vi försöker skilja på olika begrepp och dimensioner. Att förstå dessa termer är dock kritiskt för att kunna skapa välutformade och funktionella byggnadselement. Här utforskar vi några av de grundläggande begreppen och måtten som är centrala inom arkitekturen idag.

Mått och begrepp fönster och dörrar

Mått och begrepp för fönster 

Fönster utgör en central del av en byggnads arkitektur. För att förstå dess dimensioner och uppbyggnad är det viktigt att känna till termer som foder, karm, båge och spröjs. Se förklarande bild ovan. Dessa komponenter bidrar till fönstrets funktionalitet, utseende och isolerande egenskaper.

Skillnaden mellan modulmått och karmyttermått

För att kunna förstå fönster- och dörrmåttens innebörd är det väsentligt att känna till skillnaden mellan modulmått och karmyttermått. Modulmåttet refererar till storleken på hålet i väggen, medan karmyttermåttet innefattar själva fönstret, inklusive karm och foder. Karmyttermåttet är alltid mindre än modulmåttet för att det ska finnas plats för isolering och justeringar.

 

Dimensioner och bregrepp dörrar

Mått och begrepp för dörrar

Att förstå grundläggande komponenter och dimensioner av dörrar är avgörande inom arkitekturen. Begrepp som dörrtröskel, smyglist, dörrkarm och dörrblad utgör viktiga delar vid design och installation av dörrar. Dessa element redovisas i bilden ovan.

Tillgänglighet och krav på dörrens passagemått

Kraven på tillgänglighet har en betydande inverkan på dörrars utformning och placering i byggnader, särskilt när det gäller att göra dem användbara för personer med rörelsehinder eller nedsatt orienteringsförmåga. Dörrar, särskilt de som leder till huvudentréer i bostadshus, bör tillåta passage av rullstolar och vara lätta att upptäcka för personer med synnedsättning eller nedsatt syn. En viktig aspekt är att dörrar också bör vara lätta att öppna.

Enligt tillgänglighetsnormer är det vanligt att kräva att fritt passagemått genom dörrar bör vara minst 0,76 meter, med undantag för entrédörren till bostäder, där det rekommenderade måttet är 0,80 meter. Dessa mått är viktiga för att säkerställa att personer med olika typer av funktionshinder har möjlighet att använda och passera genom dörrar utan svårigheter. Dessa bestämmelser syftar till att skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö för alla. Läs mer om tillgänglighetskraven på dörrar i PBL kunskapsbanken.

Vill du lära dig mer? Kontakta våra arkitekter här!