Hoppa till innehåll

Friggebod regler: Vad du behöver veta om att bygga en friggebod

Vill du bygga en friggebod? Läs om friggebodens regler och få tips om hur du kan gå tillväga. Upptäck kostnader, projektets omfattning och om du bör anlita hjälp eller göra det själv.

Vad är en friggebod?

En friggebod är en mindre byggnad som får uppföras på en tomt utan att kräva bygglov, under förutsättning att den uppfyller vissa regler och begränsningar. Här är några viktiga regler att känna till:

  • Storlek: En friggebod får vara upp till 15 kvadratmeter stor och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Bygghöjd: Höjden på en friggebod får vara högst 3 meter från marknivå.
  • Byggmaterial: Vanligtvis tillåts trä som huvudsakligt byggmaterial för en friggebod.
  • Permanentboende: En friggebod får inte användas som permanentboende, utan endast som till exempel ett förråd, gäststuga eller ateljé.

Att bygga en friggebod 

När det kommer till att bygga en friggebod finns det olika överväganden att ta hänsyn till. En av de första besluten du behöver fatta är om du vill göra det själv eller ta hjälp av professionella.

Att bygga friggeboden själv kan vara ett alternativ om du har erfarenhet av byggprojekt och tillgång till nödvändiga verktyg.  Men det är viktigt att vara realistisk och noga överväga om du har rätt kunskaper och tid att genomföra projektet på ett korrekt sätt. Att bygga en friggebod kräver kunskap om konstruktion, materialval och byggnormer. Om du är osäker på något av dessa områden kan det vara bättre att söka professionell hjälp.

Att anlita professionella byggare eller hantverkare kan vara ett klokt val om du saknar erfarenhet av byggprojekt eller om friggeboden har mer avancerade krav. De kan också hjälpa till med att ta fram en detaljerad plan och utföra arbetet effektivt och noggrant. Genom att anlita professionell hjälp kan du känna dig trygg med att friggeboden kommer att byggas på ett säkert och hållbart sätt.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att göra noggranna förberedelser och undersöka lokala regler och tillståndskrav innan du påbörjar byggprocessen. Ha i åtanke att det är viktigt att prioritera säkerhet och kvalitet i arbetet för att få en friggebod som du kan njuta av under lång tid framöver.

Kostnader och projektets omfattning

Kostnaderna för att bygga en friggebod varierar beroende på storlek, materialval och om du gör det själv eller anlitar hjälp. En mindre friggebod kan vara relativt prisvärd, medan en större eller mer avancerad friggebod kan vara mer kostsam. Det är viktigt att planera och budgetera för alla material, verktyg och eventuell hjälp som kan behövas under byggprocessen.

Kontakta våra arkitekter här!