Hoppa till innehåll

Arkitektur

Vi skapar hållbar arkitektur som karaktäriseras av goda material, flexibla lösningar och en platsspecifik gestaltning. 

För oss handlar hållbarhet om att att skapa arkitektur som tar lärdom från det som har varit, tar hänsyn till det som är och som förbereder oss på det som kan komma att förändras i framtiden. Vi lägger därför stor vikt vid analyser och programarbete där kunskap kring innovationer och ny teknik driver projekten framåt och ger upphov till en unik och spännande gestaltning.

Architecture has to do with planning and designing form, space and ambience to reflect functional, technical, social, environmental, and aesthetic considerations. It requires the creative manipulation and coordination of materials and technology, and of light and shadow. Often, conflicting requirements must be resolved. The practice of architecture also encompasses the pragmatic aspects of realizing buildings and structures, including scheduling, cost estimation and construction administration. Documentation produced by architects, typically drawings, plans and technical specifications, defines the structure and/or behavior of a building or other kind of system that is to be or has been constructed.

Work with us!