Ombyggnation & inredning Gallerian Klätterhall
Kund: Klättercentret
Ombyggnation_Restaurering_Interior_Bygglov
Ombyggnation Södertälje fotbollsarena
Kund: Södertälje kommun
Nybyggnation Bastuhus 
Kund: Privat
Volymskiss_edited.jpg
Inredning & tillbyggnation fritidshus Herräng
Kund: Privat
Bygglov hemsida.jpg
Bygglovshandlingar 
Tillbyggnad & Komplementbyggnad
glasvägg.jpg
barnboende hemsida.jpg
Ombyggnation Västerås barnboende
Kund: Samfastigheter
Inredning  Högalidsgatan
Kund: Privat
Inredning%2520Anna_edited_edited.jpg
Inredningsstyling 
Kund: Privat