Ombyggnation & inredning Gallerian Klätterhall
Kund: Klättercentret
Ombyggnation Södertälje fotbollsarena
Kund: Södertälje kommun
Inredning & tillbyggnation fritidshus Herräng
Kund: Privat
Bygglovshandlingar 
Tillbyggnad & Komplementbyggnad
Ombyggnation Västerås barnboende
Kund: Samfastigheter
Inredning  Högalidsgatan
Kund: Privat
Inredningsstyling 
Kund: Privat