top of page
1190_frostviken_final_cam_02_edited_edited.jpg

Om oss

Bräck grundades 2020 och drivs av Victor Lindén, Anna Bärring och Matilda Lundmark. Kontoret arbetar med arkitektur i flera skalor - från produktformgivning och inredning till bostäder och kommersiella byggnader. 

Vår ambition är att skapa arkitektur som är varaktiga, funktionell och vacker. Vi tar oss därför an varje nytt uppdrag med omsorg om kvalitet, detaljer och miljö.

Gemensamt för våra projekt är att de karaktäriseras av goda material och flexibla lösningar. För oss handlar hållbarhet om att att skapa arkitektur som tar lärdom från det som har varit, tar hänsyn till det som är och som förbereder oss på det som kan komma att förändras i framtiden. Vi lägger därför stor vikt vid analyser och programarbete där kunskap kring innovationer och ny teknik driver projekten framåt och ger upphov till en unik och spännande gestaltning.

På Bräck använder vi oss av BIM (Building Information Modeling) ett digitalt verktyg som gör det möjligt att skapa tredimensionella modeller av byggnad och landskap, inklusive tekniska detaljer och materialval. På så sätt har vi möjlighet att optimera och visualisera projekten hela vägen till färdig produkt.

För att säkerställa att våra kunders estetiska och hållbara ambitioner och mål uppfylls har vi samarbeten med duktiga partners inom bygg, konstruktion, landskaparkitektur och projektledning. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer! 

info@brackstudio.com 


 
bottom of page